Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα της S.E.M.A. Transport Services L.T.D. μιας γρήγορα αναπτυσσόμενης εταιρείας στον τομέα των διεθνών διαμεταφορών.

Έχοντας χρόνια εμπειρίας στο χώρο της μεταφοράς και σε συνεργασία με τους ανταποκριτές μας, εξυπηρετούμε φορτία τμηματικά και ολόκληρα από και προς όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και την Κύπρο, δια θαλάσσης, ξηράς και αέρος με υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Με άριστες υπηρεσίες και τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές έχουμε σαν στόχο την πλήρη ικανοποίηση και της πιο απαιτητικής πελατείας.

Εξυπηρετούμε την Κύπρο με δύο αναχωρήσεις εβδομαδιαίως και με εβδομαδιαίες αναχωρήσεις την Ευρώπη.

Πρόσθεση μας είναι η συμμετοχή μας στην αλυσίδα μεταφοράς, με σκοπό την υποστήριξη στην βιομηχανία και το εμπόριο, αναφορικά με τη διεθνή διακίνηση και πάντα με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τους πελάτες μας.

Welcome to S.E.M.A. Transport Services L.T.D. website, a fast growing company in the field of international freight forwarding.

Having years of experience in the course of transportation and in full co-operation with our agents, we serve partial and full shipments to and from all European countries and Cyprus, by sea, land and air. With responsibility, reliability and excellent service in highly competitive rates, our aim is to completely satisfy even the most demanding clientele.

We serve Cyprus by two departures per week and with weekly departures all Europe.

Our aim is our participation in the transport chain, in order to support industry and trade on the international movement of goods and merchandise always focusing on the greatest benefit of our clients.